Kilka słów o naszej organizacji:

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz członków podopiecznych odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tytułu wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Dane naszego OPP: