Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest organizacja życia muzycznego, rozwijanie i pogłębianie wśród swoich członków i całego społeczeństwa szeroko pojętej kultury muzycznej, upowszechnianie wiedzy o tradycjach i osiągnięciach regionu w dziedzinie muzyki i twórczości muzycznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Dane naszego OPP: