Kilka słów o naszej organizacji:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH. - POŻAR, WYPADKI, KLĘSKI ŻYWIOŁOWE PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻ O PRZECIWDZIAŁANIU WYPADKOM.

Dane naszego OPP: