Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki we wszelkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla M. Łodzi i regionu oraz rozbudzanie życia naukowego w terenie, upowszechnianie wiedzy, techniki i sztuki w społeczeństwie m. Łodzi i regionu łódzkiego Towarzystwo dąży do integracji środowiska naukowego m. Łodzi i regionu oraz jest wyrazicielem jego dążeń w stosunku do władz i społeczeństwa.

Dane naszego OPP: