Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów. ............................. .

Dane naszego OPP: