Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Stowarzyszenie wzięło udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w dniu 28 lutego 2016 roku " 50 tys. zł. na 50 .Urodziny Doroty Radomskiej na wspomaganie leczenia onkologicznego". Podczas koncertu odbyła się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców. Dochód został przekazany na leczenie Doroty Radomskiej. Nasi malarze przekazali obraz oraz albumy na licytację. 2 . Współudział w organizowaniu cyklu wystaw malarstwa obecnych i byłych członków Związku Polskich Artystów Plastyków oraz członków Stowarzyszenia. 3 . Przygotowanie i aranżacja wystawy w Białymstoku pt "Salon Zimowy"przy ul. Kilińskiego 12 .

Dane naszego OPP: