Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: - wspieranie istniejących lub powstających rozwiązań organizacyjnych, prawnych, a także instytucjonalnych lub społecznych inicjatyw na rzecz ludzi niepełnosprawnych, - wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, sportu, rekreacji, nauki oraz zawodu, - wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych, - reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, - kształtowanie właściwych postaw między osobami niepełnosprawnymi, a osobami zdrowymi, - nawiązywanie współpracy z organizacjami bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanymi świadczeniem pomocy osobom niepełnosprawnym, - popularyzacja osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: