Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Przedmiotem podstawowej działalności stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz zadań związanych ze sferą działań publicznych w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności oraz członków i sympatyków klubu w następującym zakresie: • organizowanie, rozwijanie, propagowanie kultury fizycznej i sportu w wielu dyscyplinach w szczególności piłki nożnej, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, - porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, - działań na rzecz integracji środowiska i europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

Dane naszego OPP: