Kilka słów o naszej organizacji:

ZWIĄZEK ZRZESZA OSOBY NIEWIDOME I SŁABO WIDZĄCE ZWANE DALEJ NIEWIDOMYMI W CELU ICH SPOŁECZNEJ INTEGRACJI, REHABILITACJI, WYRÓWNANIA SZANS W DOSTĘPIE DO INFORMACJI, EDUKACJI, ZATRUDNIENIA I SZEROKO POJĘTEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, A TAKŻE W CELU OCHRONY ICH PRAW OBYWATELSKICH. ZWIĄZEK REPREZENTUJE SWYCH CZŁONKÓW WOBEC ORGANÓW NACZELNYCH PAŃSTWA, ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH INSTYTUCJI.

Dane naszego OPP: