Kilka słów o naszej organizacji:

Tworzenie sytuacji sprzyjającej samorozwoju człowieka Krzewienie idei samorozwoju i kreowanie środowiska sprzyjającego samorozwojowi Działanie na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej,chorych,niepełnosprawnych lub prześladowanych ze względu na płeć,rasę przynależności narodową i etniczną oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie działań prozdrowotnych.

Dane naszego OPP: