Kilka słów o naszej organizacji:

Celem związku jest: 1 . Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na obszarze działania związku. 2 . Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Dane naszego OPP: