Kilka słów o naszej organizacji:

Nieodpłatna działalność statutowa. Cel i zadania fundacji to: rozwój badań nad powstawaniem i zapobieganiem chorobom krwi, wprowadzanie nowych metod diagnostycznych, oraz poprawa warunków leczenia pacjentów z chorobami krwi w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dane naszego OPP: