Kilka słów o naszej organizacji:

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ZRZESZA OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE W CELU ICH SPOŁECZNEJ INTEGRACJI,REHABILITACJI,WYRÓWNYWANIA SZANS W DOSTĘPIE DO INFORMACJI,EDUKACJI,ZATRUDNIENIA I SZEROKO POJĘTEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ,A TAKŻE W CELU OCHRONY ICH PRAW OBYWATELSKICH.POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH REPREZENTUJE SWYCH CZŁONKÓW WOBEC ORGANÓW NACZELNYCH PAŃSTWA,ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH INSTYTUCJI.

Dane naszego OPP: