Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich problemów oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym.

Dane naszego OPP: