Kilka słów o naszej organizacji:

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie działania Towarzystwa oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Dane naszego OPP: