Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM ZKS "GÓRNIK" ZŁOTORYJA JEST DZIAŁALNOŚĆ I ZADANIA ZWIĄZANE ZE SFERĄ DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH W ROZUMIENIU PRAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ ORGANIZOWANIE, ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU.

Dane naszego OPP: