Kilka słów o naszej organizacji:

Znaczące cele, które osiąga Fundacja w trakcie realizacji projektów to: popularyzacja pozytywnego wizerunku miasta Łodzi, budowa tożsamości z miastem wśród jego mieszkańców i użytkowników, wzrost zainteresowania historią Łodzi oraz jej materialnym dziedzictwem kulturowym, inspiracja do prowadzenia aktywnej polityki dla kreowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych oraz zapoznanie ich z praktyką postępowania w tym zakresie

Dane naszego OPP: