Kilka słów o naszej organizacji:

a) Zapewnianie rehabilitacji i terapii osobom niepełnosprawnym , w szczególności dzieciom i młodzieży dotkniętym upośledzeniem umysłowym , mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, przezpukliną oponowo-rdzeniową , osobom autystycznym, a także innym osobom dotkniętym innym naruszeniem sprawności psychofizycznej. b) Objęcie pomocą terapeutyczną rodzin osób niepełnosprawnych c) Prowadzenie działalności doradczej dla innych organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000086057
  • e-mail: tacysami@op.pl
  • Telefon: 815327979
  • Adres: UL. NARUTOWICZA 74A, 20-019 LUBLIN