Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chorobie nowotworowej piersi, dyżury przy chorych terminalnie amazonkach, prowadzenie działalności informacyjno- profilaktycznej. 2 . Zaznajamianie społeczeństwa z problematyka raka piersi. 3 . Prowadzenie pomocy rodzinom kobiet, dotkniętych nowotworem piersi w zakresie wsparcia psychologicznego. 4 . Organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych. 5 . Nawiązywanie kontaktu z analogicznymi Stowarzyszeniami. 6 . Prowadzenie wsparcia na oddziałach onkologicznych. Stowarzyszenie nie prowadziło działaności gospodarczej.

Dane naszego OPP: