Kilka słów o naszej organizacji:

propagowanie wśród społeczeństwa obywatelskiego twórczości Karola Szymanowskiego i wiedzy o kompozytorze, popularyzowanie muzyki kompozytorów związanych z Tatrami, działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie kultury muzycznej w najszerszym zakresie, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dane naszego OPP: