Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji, zgodnie z paragrafem 6 statutu, jest pobudzanie i popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek. W ten sposób winno być kontynuowane duchowe dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej i "Mszy Pojednania" oraz popierane europejskie porozumienie.

Dane naszego OPP: