Kilka słów o naszej organizacji:

- animacja kultury w społecznościach lokalnych, - zwiększanie dostępności do kultury i edukacji, - wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów, - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, - zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wpieranie form współpracy międzypokoleniowej, - wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, - promocja integracji europejskiej, - rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego, - promocja kultury polskiej w kraju i za granicą, testowanie i tworzenie nowych modeli w obszarze kultury, - wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej.

Dane naszego OPP: