Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej podejmowano działania mające na celu wszelkiego rodzaju pomoc i wsparcie poszkodowanym. Udzielano pomocy w poszukiwaniu tymczasowego lokum dla osób których lokale zostały doszczętnie zniszczone. Przy pomocy posiadanego sprzętu dowożono wyżywienie, dostarczano potrzebne do zabezpieczenia czy naprawy materiały. W miarę posiadanego przeszkolenia i sprzętu udzielano pierwszej pomocy lekarskiej i psychologicznej poszkodowanym. Kierowano wnioski do opieki społecznej o potrzebie wsparcia finansowego lub rzeczowego w zależności od potrzeb. Nawiązywano współpracę z miejscowymi firmami o udzielanie bezpłatnego wsparcia w materiałach budowlanych lub wręcz wykonania napraw.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000083239
  • e-mail: wozir@tlen.pl
  • Adres: UL. JEZIORA WIELKIE, 88-324 JEZIORA WIELKIE