Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra ogólnego w zakresie: - nauki, edukacji, oświaty i wychowania w oparciu o tradycyjne wartości kultury chrześcijańskiej, najlepsze tradycje kultury polskiej oraz europejskiej, - podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: