Kilka słów o naszej organizacji:

Umieszczanie tablic pamiatkowych /epitafia/na wybranych cmentarzach we Wroclawiu min.Cmentarz Grabiszyński,a takze w wybranych miejscach miasta min. Golgota Wschodu. Kontynuowanie wędrówki wystaw o tematyce katynskiej w szkołach i placówkch kulturalnych na terenie Dolnego Śląska, liczne spotkania z młodzieżą zainteresowana tematyka katyńską, uczestniczenie w uroczystosciach szkolnych organizowanych zgodnie z harmonogramem tj. uroczystosci w kwietniu centralne rocznicowe uroczystosci państwowe, uroczystosci we wrzesniu w rocznice wybuch II wojny światowej.

Dane naszego OPP: