Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA JEST PROPAGOWANIE WIOŚLARSTWA W SZCZEGÓLNOŚCI JAKO SPORTU WYCZYNOWEGO ORAZ KWALIFIKOWANEJ TURYSTYKI KRAJOZNAWCZEJ I REKREACJI WIOŚLARSKIEJ, PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ ORAZ OSÓ0011 DOROSŁYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dane naszego OPP: