Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 2 . Uczestnictwo w procesie rozwoju kultury fizycznej, w upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. 3 . Stwarzania warunków do rozwoju sportu wyczynowego.

Dane naszego OPP: