Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

doprowadzenie do stałej abstynencji członków klubu
1) promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia poprzez różne formy działań.
2) kształcenie zmiany świadomości osób uzależnionych w celu radzenia sobie z emocjami i skutkami choroby alkoholowej.
3) współuczestniczenie w ruchu abstynenckim woj. kujawsko - pomorskiego.
4) integracja ze środowiskiem osób, które wywodzą się z rodzin z problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami.
5) rozbudzenie różnorodnych zainteresowań członków klubu i sympatyków w celu ich kondycji psychiczno - fizycznej.
6) opieka nad grupami wsparcia dla osób trzeźwiejących i ich rodzin.
7) szczególna troska o grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży.
8) udzielanie pomocy terapeutycznej dla alkoholików, narkomanów i ich rodzin.

Dane naszego OPP: