Kilka słów o naszej organizacji:

Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków postrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Dane naszego OPP: