Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Klubu jest popularyzacja oraz organizowanie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: