Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁALNOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - CELEM STOWARZYSZENIA JEST NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI POPRZEZ STWORZENIE IM JAK NAJKORZYSTNIEJSZEJ DO PEŁNEGO ROZWOJU I UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM. POWYŻSZE CELE REALIZOWANE SĄ POPRZEZ SZKOLENIA RODZICÓW, PROWADZENIE ZAJĘĆ USPRAWNIAJĄCYCH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH, ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEŁAMYWANIA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ DĄŻENIA DO PEŁNEGO UCZESTNICZENIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM.

Dane naszego OPP: