Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, w szczególności poprzez: - edukację w zakresie szpiczaka i innych nowotworów, - ochronę i promocję zdrowia, - naukę, edukację, oświatę i wychowanie, - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, - działalność charytatywną, - promocję i organizację wolontariatu, - działania na rzecz inicjatyw zmierzających do ochrony interesów osób chorych na nowotwory.

Dane naszego OPP: