Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Towarzystwa jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i osób mających trudną sytuację życiową bądź materialną.

Dane naszego OPP: