Kilka słów o naszej organizacji:

działalność statutowa stowarzyszenia jest działalnością prowadzoną na rzecz społeczności i jest to wyłącznie działalność stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: