Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dane naszego OPP: