Kilka słów o naszej organizacji:

Związek pozyskuje dotacje z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2016 roku był organizatorem zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki. W okresie ralizacji programu prowadzone były zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami profilaktyki w Wołczynie ( 3 grupy) , sołectwie Wierzbica Górna ( 1 grupa), sołectwie Rożnów ( 1 grupa) Zajęcia prowadzili animatorzy sportu 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny w pięciu grupach. Program był realizowany w blokach dwumiesiecznych z, których każdy zakończono rywalizacją turniejową. W ramach programu zakupiono sprzęt sportowy niezbedny do realizacji zajęć oraz nagrody .

Dane naszego OPP: