Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zadania zrealizowane w roku 2016 z 1% : Ćwiczenie usprawniające osób niepełnosprawnych 673,88 zł. (sala do ćwiczeń i zakupy admin.biurowe\) Zwrot pożyczki na zadania statutowe realizowane w 2015 r – 2100 zł. Wydatki na imprezę integracyjną 1636,82 - z posiadanych środków oraz wpłat darczyńców realizujemy rehabilitację domową Rehabilitację prowadzą rehabilitanci z KOMR w Dąbku, znający doskonale specyfikę i potrzebę rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane \(SM\). - dofinansowaliśmy część zadania realizowanego w oparciu o środki uzyskane, w wyniku konkursu ofert, z Urzędu Miasta Ciechanów - zrealizowano ćwiczenia gimnastyczno usprawniające dla 20 osób niepełnosprawnych, - w oparciu o środki uzyskane, w wyniku konkursu ofert, z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zrealizowano imprezę integracyjną; - w oparciu o środki uzyskane, od BIOGEN IDEC zakupiono urządzenia dla ON z KOMR w Dąbku;

Dane naszego OPP: