Kilka słów o naszej organizacji:

Określenie celów statutowych: 1 . Celem Klubu jest organizowanie i propagowanie kultury fizycznej sportu i rekreacji szczególnie w środowisku pracowników energetyki a także wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta Poznania. 2 . Klub realizuje swoje cele przez: - zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w życiu sportowym, - kształtowanie wśród członków Klubu wysokiej sprawności fizycznej, - zapewnienie pracownikom zakładów patronackich udziału w aktywnej rekreacji fizycznej i wypoczynku, - organizację imprez i widowisk sportowych w celu integracji środowiska poznańskiego.

Dane naszego OPP: