Kilka słów o naszej organizacji:

A/ Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. B/ Tworzenie pozainstytucjonalnych form pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Dane naszego OPP: