Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie Zjazdu Absolwentów oraz organizacji Jubileuszu 70 - lecia Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera z siedzibą w Łodzi. Rozpoczęcie działań związanych z pozyskaniem dotacji na prowadzenie rekonstrukcji dziedzictwa audiowizualnego w tym etiud studentów PWSFTViT. Rozpoczęcie prac nad nowatorskimi rozwiązaniami zmierzającymi do upowszechniania dóbr kultury za pośrednictwem Internetu \(nowoczesne oprogramowanie baz danych filmów i materiałów archiwalnych\).

Dane naszego OPP: