Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO w Krakowie ul. Krakowska 55 jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - pomoc w zabezpieczeniu utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55, polepszenie warunków bytowych osób chorych psychicznie przebywających w domu pomocy społecznej , wymagających całodobowej opieki, pomoc w unowocześnieniu obiektów i utrzymaniu wymaganych standardów , zakup artykułów spożywczych , renowacja i naprawa mebli ,doposażenie sypialni i pomieszczeń pobytu dziennego .

Dane naszego OPP: