Kilka słów o naszej organizacji:

REHABILITACJA ZMIERZAJĄCA DO ROZWOJU OGÓLNEGO OSÓ0011 STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE, Z UPOŚLEDZENIAMI UMYSŁOWYMI, ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI JAK NP. EPILEPSJA. POPRAWA ZARADNOŚCI OSOBISTEJ. POPRAWA SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ.PRZYSTOSOWANIE I FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE OSÓ0011 STARSZYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dane naszego OPP: