Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działalności Towarzystwa są zawarte w Statucie:0391 3 p. 3 w zakresie: a. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. § 4 p. Kultywowanie pamięci generała Józefa Dowbora Muśnickiego jako postaci historycznej w dziele odzyskania przez Poznań i Wielkopolskę niepodległości po zaborach poprzez popularyzowanie jego ogromnych zasług na stanowisku Naczelnego Dowódcy Powstania Wielkopolskiego oraz mistrzowskiego organizatora wspaniałej Armii Wielkopolskiej

Dane naszego OPP: