Kilka słów o naszej organizacji:

Klub propaguje, organizuje i stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju sportu wyczynowego, kultury fizycznej i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu.

Dane naszego OPP: