Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację zimą półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami. Są one połączone z realizacja zadań w kierunku zapobiegania patologiom społecznym i uzależnieniom. Natomiast latem w okresie wakacji sa organizowane wyjazdy dla dzieci i młodzieży - członków zespołu ludowego „ Bystry” na festiwale i konkursy – wyjazd do Chorwacji w lipcu 2016 r. Młodzież poznaje kulturę innych państw i nawiązuje znajomości. Ma miejsce integracja kulturowa. Organizowane sa także okolicznościowe imprezy związane z odpoczynkiem np. ogniska. Działalność organizacji wspierają inicjatywy społeczne poprzez edukację, organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych o charakterze regionalnym, agitowanie do działalności kulturalnej o charakterze patriotycznym.

Dane naszego OPP: