Kilka słów o naszej organizacji:

celem statutowym stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami i chorobami psychicznymi, w ich rehabilitacji,aktywizacji integracji z otoczeniem oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie izolacji i marginalizacji osób doświadczonych chorobą psychiczna, zaburzeniami psychicznymi.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000075135
  • e-mail: ab.babiki@gmail.com
  • Telefon: 614238660
  • Adres: UL. POZNAŃSKA 15, 62-200 GNIEZNO