Kilka słów o naszej organizacji:

Główna idea Fundacji: Otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym. Cele statutowe Fundacji: Organizowanie i prowadzenie: - placówek mających na celu pomoc osobom upośledzonym, - warsztatów terapii zajęciowej, - kuchni dla żywienia podopiecznych, - pomocy rodzicom niepełnosprawnych umysłowo, - działalności zmierzającej do akceptacji osób niepełnosprawnych umysłowo i ich integracji społecznej

Dane naszego OPP: