Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z 0391 9 Statutu celem PTS jest działanie na rzecz rozwoju socjologii oraz upowszechnianie wiedzy socjologicznej w społeczeństwie.

Dane naszego OPP: