Kilka słów o naszej organizacji:

Cele PO ASSITEJ to: 1 . popieranie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie sztuki i edukacji teatralnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 2 . popularyzacja dramy jako metody edukacji przez teatr, 3 . propagowanie polskiego teatru w świecie, 4 . pogłębianie kontaktów międzynarodowych, 5 . wykonywanie innych zadań pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: