Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 ) Powołanie i wspieranie działalności ośrodka edukacyjno-artystycznego nowych mediów; 2 ) Wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej w dziedzinie sztuki współczesnej; 3 ) Inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i intelektualnej w dziedzinie nowych mediów i komunikacji.

Dane naszego OPP: